ευπυροφόρος

εὐπυροφόρος, -ον (Α)
εύπυρος*.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + πυρο-φόρος (< πυρός «σιτάρι» + -φορος < φέρω), πρβλ. πυρ-φόρος, στεφανη-φόρος)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.